اوقات شرعی

دیکشنری
لینکستان
ارتباط با مدیر
 
 
>>اخبار
کنفرانس خرداد ماه

برنامه تفضیلی

 

 

تازه های غربالگری مادران باردار در بیماریهای ژنتیکی

 

 

دبیر علمی :آقای دکتر منصور صالحی

 

1392/3/9

 

ساعت

عنوان سخنراني

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

 

8:00-8:15

 

تلاوت قران و معرفی برنامه

 

 

 

 

 

 

 

8:15-9:00

 

نحوه انتخاب مادران باردار در غربالگری

 

 

خانم خدیجه باقری

 

 

 

کارشناس مامایی و کارشناس ارشد آموزش پزشکی

 

9:00-9:45

 

تشخیص بیماریهای ژنتیکی

 

 

 

آقای دکتر

منصور صالحی

دکتری متخصص ژنتیک

 

9:45-10:30

 

تازه های غربالگری

(تستهای آزمایشگاهی )

 

 

 

 

 

آقای دکتر محسن سروش نیا

دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی

 

 

10:30-10:45

 

پذیرایی و استراحت

 

 

 

 

 

 

 

 

10:45-11:30

 

نمونه گیری از جنین

(آمینوسنتز – (CVS

خانم دکتر الهه زارعان

متخصص زنان و زایمان

فلوشیب پری ناتولوژی

 

 

11:30-12:15

 

 

 

تکنولوژی های نوین

(Fish – CGH – Free DNA)      

آقای دکتر

مجید حسین زاده

پزشک عمومی

 

 

12:15-13/30

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

۱۳۹۲/۳/۴
نظر شما درباره مطلب بالا

 
طراحی و اجرا از مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان