اوقات شرعی

دیکشنری
لینکستان
ارتباط با مدیر
 
 
>>اخبار
يک درددل با وزير بهداشت و درمان


یاسین گندمی:  جناب وزیرازاینکه تمام سعی وتلاش خودراجهت بهبوداوضاع بهداشت ودرمان ملت فهیم ایران صرف میکنیدکمال تشکروقدردانی به عمل می آید. 

آقای دکترخاطرمبارک حضرت عالی هست که زمانی افرادی باعنوان پزشکان هندی،پاکستانی،فلیپینی،بایک مدرک برابربالیسانس کنونی کشورمان به درمان ومعاینه مردم درنقاط  محروم می پرداختندومن هم به عنوان یک لیسانس آزمایشگاه زمانی به صورت طرح نیروی انسانی دریک مرکزبهداشتی ودرمانی بایکی ازآن آقایون که اتفاقابعدابه دین اسلام هم مشرف شدواسم ناصرعلی رابه خودبرگزیدهمکاربودم حکم دریافتی ایشان ونیزحکم دریافتی بنده نیزازسال 70موجوداست که من 3400تومان دریافت میکردم ایشان 40هزارتومان و8000دلارآن موقع می گرفت.این تفاوت فاحش پرداختی به گروه پیراپزشکی ازهمان ابتدای انقلاب وقبل ازآن رایج بودحالا این موضوع به مدرک گرابودن دخیل می بوده وهیچ نگاهی به نوع وکیفیت خدمت بستگی ندارد.

اماسخن ودرددل اصلی:

جناب دکتردرسال های قبل وقتی درکنکورشرکت کردیم به هرعلتی پزشک نشدیم امامافارغ تحصیلان  علوم آزمایشگاهی درآن زمان به علت بازارکارخوب ونیزوجودادامه تحصیل درمقطع دکترای حرفه ایی این رشته راانتخاب کردیم اماچه برسراین رشته پایه پزشکی آمد

1_تااتمام طرح وسربازی خودمقطع دکترای حرفه ایی برچیده شد

2_باهجوم رشته های غیرمرتبط دربازارکاراین رشته تحصیلی شرایط کاری بسیارنامطلوب شده وکیفیت کاردرمراکزآزمایشگاهی راتحت شعاع قرارداده است.

3_این رشته وگروه کاری جزمشاغل سخت وزیان آوردرجه یک به شمارمی رفت که متاسفانه درحال حاضراعمال نمیشود

4_هیچ مجمع ویااتحادیه ایی که حامی کاردانان وکارشناسان آزمایشگاه تشخیص طبی صرف باشدوجودنداردواین علت هجوم رشته های غیرفنی وغیرمرتبط به این گروه پایه ای پزشکی گردیده است

5_سخن آخراینکه جناب وزیراین کارکنان ویاکارگران علمی سالیان سال است که تحت بدترین استثمار شغلی وکاری هستندوهیچ حامی وپشتیبان رسمی وقانونی ندارندشماوزیرمحترم این قشرگمنام جامعه پزشکی رادریابیدونسبت به احیاوارتقاهمه جانبه آن اهتمام بورزیدتادنیادنیاست مشمول دعای خیراین قشرمظلوم وبی نام ونشان باشید

من الله توفیق
۱۳۹۳/۱۰/۲۵
نظر شما درباره مطلب بالا

 
طراحی و اجرا از مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان