اوقات شرعی

دیکشنری
لینکستان
ارتباط با مدیر
 
 
>>اخبار
جلسه با مسئولین سازمان تامین اجتماعی در رابطه با پرسنل بخش خصوصی آزمایشگاهها

محور بحث اعضای هیئت مدیره کشوری جابک با مسئولین سازمان تامین اجتماعی در تهران:

۱/ عدم بکارگیری افرادی با مدارک غیر مرتبط در بخشهای فنی آزمایشگاهها ، بالاخص در بخش خصوصی و تاکید در جهت استفاده از همکاران با مدرک علوم آزمایشگاهی 

۲/ تعیین حداقل حقوق جهت پرسنل فنی آز مایشگاههای بخش خصوصی ، بیشتر از میزان تعیین شده در قانون کار

۳/ نگرش مثبت سازمانهای بیمه گر در هنگام تعیین سقف آزمایشگاههای خصوصی با توجه به تعداد پرسنل با مدرک علوم آزمایشگاهی شاغل در بخشهای فنی آن آزمایشگاه


photo_2017-01-21_17-15-35.jpg

photo_2017-01-21_17-15-45.jpg
۱۳۹۵/۱۱/۲
نظر شما درباره مطلب بالا

 
طراحی و اجرا از مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان